VASKRS NA KRFU

3 NOĆENJA NA KRFU
2 NOĆENJA U SOLUNU
12.04. – 18.04.2023. god.
7 dana - 5 noćenja

Šta obilazimo:
Solun, Zejtinlik, crkva Svetog Dimitrija Solunskog, Aristotelov trg, Krf, Srpsku kuću, ostrvo Vido i dr.

5 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz

Program putovanja

1.DAN (12.04. sreda)                                         BEOGRAD – SOLUN

Polazak iz Beograda (Skerlićeva, kod Narodne biblioteke) u 7h. Vožnja kroz Srbiju i Makedoniju, uz kraća usputna zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Solun u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

2.DAN (13.04. Veliki četvrtak)                              SOLUN – KRF

Doručak. Vožnja prema Igumenici. Ukrcavanje na trajekt. Dolazak na Krf u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.                        

3.DAN (14.04. Veliki petak)                                          KRF

Doručak. Odlazak do grada Krfa. Na Veliki petak ulice i crkve ispunjene su ljudima u iščekivanju ceremonije Spuštanja Hrista sa krsta. Nakon ceremonije fakultativno odlazak do Srpske kuće i poseta ostrvu Vido, na kome se nalazi spomen kosturnica poginulih srpskih vojnika iz Prvog svetskog rata. Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razgledanje. U večernjim časovima odlazak do grada Krfa i prisustvovanje emotivnoj atmosferi iznošenja plaštanice i bogato dekorisanih epitafa. Po završetku ceremonije započinje program  filharmonije. Povratak u hotel. Noćenje.

4.DAN (15.04. Velika subota)                                     KRF

Doručak. Polazak ka gradu Krf u jutarnjim časovima i odlazak do crkve Svetog Spiridona. Prisustvovanje iznošenju moštiju Svetog Spiridona i procesiji u čast zaštitnika ostrva. U 11 časova, nakon jutarnje službe, započinje period takzvanog Prvog uskrsnuća, tokom koga se sa balkona i prozora baca na hiljade crvenih vrčeva ispunjenih vodom. Ovaj običaj jedinstven je u svetu, i može se videti samo na Krfu. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razgledanje. Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razgledanje. U večernjim časovima odlazak ka gradu Krf i prisustvovanje dočeku Blagodatnog ognja. Ceremonija se potom nastavlja večernjom liturgijom, a završava veličanstvenim vatrometom, kojim se svečano dočekuje Vaskrs. Povratak u hotel. Noćenje. 

5.DAN (16.04. Vaskrs)                                         KRF – SOLUN

Svečani uskršnji doručak. U dogovoreno vreme polazak na trajekt. Vožnja ka Solunu. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

6.DAN (17.04. ponedeljak)                               SOLUN – BEOGRAD

Doručak. Posle doručka fakultativni obilazak Soluna. Uz pratnju vodiča obići ćemo znamenitosti Soluna, Zejtilnik, crkva Svetog Dimitrija Solunskog, Galerijusov slavoluk, Aristotelov trg, Bela kula. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima polazak za Beograd. 

7.DAN (18.04. utorak)                                           BEOGRAD

Dolazak u jutarnjim časovima.

CENA

REDOVNA CENA: 299 EUR

(PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS)

U cenu je uključeno:

– Prevoz autobusom turističke klase na navedenim relacijama;
– 3 noćenja sa ND u 1/2 ili 1/3 sobama u hotelu 3* u Dasiji,(Svečani uskršnji doručak)

– 2 noćenja sa ND u 1/2 ili 1/3 sobama u hotelu 3* u Solunu;
– Trajekt
– Obilasci prema programu putovanja
– Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe za sve vreme putovanja;

U cenu nije uključeno:

– Izlet na ostrvo Vido (10 evra)
– Obilazak Soluna sa vodičem (10 evra)
– Boravišne/turističke takse (3 evra)
-Doplata za jednokrevetnu sobu (na upit)
– Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – mogućnost doplate u agenciji
– Individualne troškove i nepomenute usluge

NAČINI PLAĆANJA:

a) Prilikom rezervacije kompletnog iznosa gotovinski, platnim karticama ili na račun agencije;

b) Prilikom rezervacije 30%, a ostatak u jednakim mesečnim ratama, do 15-og u mesecu, poslednja rata 10 dana pre polaska, na račun agencije ili u kancelariji agencije gotovinski ili platnim karticama                                                          c)Prilikom rezervacije 30%, a ostatak u jednakim ratama čekovima građana (realizacija posle 10-og u mesecu, počevši od narednog meseca u kome je izvršena rezervacija. Realizacija poslednjeg čeka u mesecu koji prethodi putovanju)                                      

VAŽNE NAPOMENE:

Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.
• Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Rok za prijavu uglavnom od popunjenosti
• Maloletni putnici prilikom putovanja u inostranstvo moraju imati overenu saglasnost roditelja
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara zbog gubitka ličnih stvari
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
• Agencija zadržava pravo korekcije cene aranžmana u slučaju promena na devizom tržištu, a koja utiču na promene cena usluga.

Molimo Vas da pre zaključenja Ugovora o putovanju pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 60 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SENIOR TRAVEL
VAŽNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA
SUORGANIZATOR PUTOVANJA TA SENIOR TRAVEL, LICENCA OTP 17/2022, kategorija B

Opšte informacije

Vrsta izleta

Evropski gradovi

Lokacija

Grčka

Datum putovanja

12.04. – 18.04.2023. god.

Pogledajte još

EVROPSKI GRADOVI

EVROPSKI GRADOVI