OBEDSKA BARA – KUPINOVO – BOJČINSKA ŠUMA

19.06.2023.

Program putovanja

Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima (Skerlićeva ulica) – (tačno vreme polaska biće poznato najkasnije dan pred putovanje – Organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska)

Specijalni rezervat prirode Obedska bara je čuveno močvarno područje, koje je kroz svoju dugu istoriju predstavljalo pravo utočište za živi svet, ali i za mnogobrojne istraživače, naučnike i ljubitelje prirode. Bara, kao ostatak jedne močvarne sredine sa specifičnim biološkim i biogeografskim karakteristikama, predstavlja jedinstvenu pojavu u Evropi. Da bi se ova prirodna vrednost sačuvala, kompleks Obedske bare je stavljen pod zaštitu kao strogi prirodni rezervat.

Kupinovo – jezgro današnjeg sela Kupinova začelo se početkom 18. veka oko Crkve Sv Luke. Devet okućnica sa delimično ili potpuno očuvanim objektima čine zaštićenu istorijsko – ambijentalnu celinu tzv. Etno park Kupinovo. Najstarija očuvana stambena zgrada u selu je Kuća porodice Putnik, smeštena sa severne strane crkvene porte. Građena je krajem 18. ili početkom 19. veka i u potpunosti je očuvala prvobitni izgled, pa s ponosom nosi naziv Etno kuća. Uz pratnju ljubaznih domaćina, stručnih vodiča, obilazimo kuću, ali idemo i do lokaliteta gde su ostaci srednjevekovnog utvrđenja Kupinik, koje se prvi put spominje u 14.veku, kao kraljevsko ugarsko utvrđenje, ali je do dolaska Turaka imalo izuzetnu ulogu u našoj istoriji i bio je svojevrsni poslednji bedem odbrane.

 Za kraj ovog lepog izleta – idemo do Bojčinske šume, u oazu prirode, bogatu florom, faunom i gljivama, koja je savršeno mesto za predah. Uživamo u prirodi do vremena predviđenog za polazak. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

CENA

REDOVNA CENA: 1.980 DIN

CENA ARANŽMANA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA PENZIONERSKI SERVIS: 1.790 DIN

U cenu je uključeno:

– Prevoz autobusom turističke klase,
– Obilasci prema Programu putovanja
– Ulaznice za posetu Specijalnom rezervatu Obedska bara i Etno kući i lokalitetu srednjevek.utvrđenja Kupinik u Kupinovu

– Usluge turističkog vodiča tokom trajanja putovanja
– Organizacija putovanja

U cenu nije uključeno:

– ulaznica za korišćenje bazena u hotelu Vrujci – 600 dinara – prijavljivanje i plaćanje u agenciji
– Individualni troškovi i nepomenute usluge

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Molimo Vas da pre zaključenja Ugovora o putovanju pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SENIOR TRAVEL
VAŽNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TA SENIOR TRAVEL, LICENCA OTP 17/2022, kategorija B

Opšte informacije

Vrsta izleta

Jednodnevni izlet

Lokacija

Srbija

Datum putovanja

19.06.2023.

Popust

Za članove udruženja penzionerski servis

Pogledajte još

SRBIJA
JEDNODNEVNI IZLETI

SRBIJA